Elzenstraat 4 | 7844 LL Veenoord | Telefoon: 0591 - 55 23 13

Wie zijn wij

Wij zijn een groepje ouders dat, op vrijwillige basis, de belangen behartigt met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) en vertegenwoordigen hierbij de wensen van de ouders.

Wat doen wij

De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseren wij bijvoorbeeld over de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, de klachtenregeling en de prijzen van de kinderopvang. Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

Ons doel als oudercommissie

Ons doel is het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de ouders, met daarbij de belangen van onze kinderen als hoofdzaak.

Hierbij is het belangrijk dat wij ook weten wat erbij u als ouder speelt. Om het bereik zo groot mogelijk te maken zouden wij graag uw e-mail adres ontvangen. Zo stelt u ons in de mogelijkheid u direct te kunnen informeren. Denk bijvoorbeeld aan de notulen van een OC vergadering. U krijgt hierbij een goed beeld over wat er zoal wordt besproken en kan u er direct op inspelen door te reageren via de mail of door een van de leden aan te spreken.

U kunt u aanmelden op:

-ouderraad.duimelot@gmail.com

-of door uw e-mail adres te deponeren in de brievenbus in de hal.

Tanja Smeenge (moeder van Derkjan en Coen)

Danielle de Roo (moeder van Amber en Emma)