Elzenstraat 4 | 7844 LL Veenoord | Telefoon: 0591 - 55 23 13

Openingstijden

Wij zijn open van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur.
Vervroegde en/of verlengde opvang mogelijk

Dagopvang is mogelijk per hele, halve of flexibele opvang:

 • Hele dag 7.30 uur tot 17.30 uur 
 • Halve dag 7.30 uur tot 13.00 uur / 12.00 uur tot 17.30 uur 
 • Flexibele opvang (geen minimale afname)
 • Vervroegde opvang vanaf 7.00 uur
 • Verlengde opvang tot 19.00 uur
 • Uurtje factuurtje (geen minimale afname)

BSO:

 • Voorschoolse opvang - 7.30 uur tot 8.15/8.30 uur
 • Naschoolse opvang - lange middag  11.45/12.00/12.15 uur tot 17.30 uur  - korte middag 14.15/15.15 uur tot 17.30 uur
 • Vakantie opvang - hele dag 7.30 uur tot 17.30 uur - halve dag 7.30 uur tot 13.00 uur en/of 12.00 uur tot 17.30 uur
 • Flexibele opvang (geen minimale afname)
 • Schoolvrije dagen - hele dag 7.30 uur tot 17.30 uur - halve dag 7.30 uur tot 13.00 uur en/of 12.00 uur tot 17.30 uur
 • Uurtje factuurtje (geen minimale afname)
 • Vervroegde en/of verlende opvang- 7.00 uur tot 19.00 uur         

                        

Komt u uw kind i.v.m vakantie, ziekte etc. niet brengen, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door aan de leiding. 

U kunt eventueel een dag of dagdeel ruilen mits de groepsgrootte dit toelaat. U kunt niet ruilen met dagen dat we gesloten zijn of de door u geplande vakantiedagen.

Doelgroep

Dagopvang Duimelot werkt met twee verticale groepen. Een verticale groep wil zeggen een groep kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. De kinderen leren op deze manier van elkaar en ontwikkelen zich mede door elkaar te helpen.

BSO: Voor de kinderen van de basisscholen in Nieuw Amsterdam en omgeving verzorgen wij voor- en naschoolse opvang waar kinderen van 4 t/m 12 jaar buiten de schooltijden en tijdens school vakanties terecht kunnen.

 

Wij vinden continuiteit en regelmaat belangrijk voor kinderen daarom bieden wij hen tijdens de opvang veiligheid, structuur en oprechte zorg.

Klachten

Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u! Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijden proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te
passen.
Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven u middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw klacht in te dienen.

Te weten: een interne en een externe route.
Intern houdt in dat u uw klacht binnen kindcentrum Duimelot indient en wij deze klacht samen met u proberen op te lossen. Extern betekent dat u met uw klacht terecht kunt bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Duimelot heeft een klachten regelement, in dit reglement beschrijven wij de interne en externe regeling en geven wij aan hoe te handelen bij een externe klacht.

Het klachten regelement ligt ter inzage op kantoor

 

Veiligheid en gezondheidsmanagement

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind(eren) nemen wij jaarlijks een risicoinventarisatie af die wij vervolgens met het gehele team evalueren. Wij passen ons beleid en bepaalde actiepunten hier op aan.

Duimelot voldoet aan de kwaliteitseisen van de wet kinderopvang en is goedgekeurd door de brandweer.