Elzenstraat 4 | 7844 LL Veenoord | Telefoon: 0591 - 55 23 13

 

Dagopvang:

 • hele dagopvang   €6,02 per uur
 • halve dagopvang €6,73 per uur
 • flexibele opvang  €6,95 per uur (geen minimale afname)
 • vervroegde / verlengde opvang €3,48 per half uur
 • uurtje factuurtje €6.83 (geen minimale afname)

BSO:

 • Voor- en naschoolse opvang €6,69 per uur
 • Vakantie opvang €6,69 per uur
 • Flexibele opvang €6,95 per uur (geen minimale afname)
 • Schoolvrije dagen €6,69 per uur
 • Uurtje factuurtje €6,83 (geen minimale afname)
 • Vervroegde en/of verlengde opvang €3,48 per half uur

 Duimelot is 52 weken per jaar geopend!

 Het betreffen bruto uurtarieven.

  Duimelot staat geregistreerd in het register kinderopvang van de gemeente Emmen. Hierdoor kunnen ouders via de belastingdienst een gedeelte van de kinderopvang kosten terug krijgen. Deze formulieren voor tegemoetkoming van de kinderopvang kosten kunt u aanvragen bij de belastingdienst/toeslagen .

Het landelijk registratie nummer van de dagopvang is: 116746166

Het landelijk registratie nummer van de BSO is : 341847306