Elzenstraat 4 | 7844 LL Veenoord | Telefoon: 0591 - 55 23 13

Het doel van Duimelot is kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar naast de thuissituatie een omgeving te bieden waarin zij verzorgd en begeleid worden door deskundige leidsters.

We zorgen dat het kind zich veilig en geborgen voelt, zodat het kind zich op alle gebieden optimaal kan ontwikkelen.

Onze leidsters zijn gekwalificeerd volgens de norm die geldt binnen de CAO kinderopvang. Alle leidsters hebben een geldende verklaring omterent het gedrag en zijn in het bezit van een kinder-EHBO certificaat. Tevens zijn alle leidsters VVE geschoold.