Elzenstraat 4 | 7844 LL Veenoord | Telefoon: 0591 - 55 23 13

- Het pedagogisch beleidsplan ligt op kantoor ter inzage.

- Hieronder vindt u de inspectierapporten van Duimelot:

Inspectierapport dagopvang

Inspectierapport BSO